Презентация Ринок і його різновиди

Категория: Экономика и Финансы


500500500500500500500500500500

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Ринок і його різновиди . Доклад-сообщение содержит 10 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.


Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Описание слайда:
Ринок і його різновиди.

Слайд 2
Описание слайда:
Ринок - досягнення людства на всіх етапах його розвитку до  найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і зв'язки товарного виробництва.  Ринок - досягнення людства на всіх етапах його розвитку до  найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і зв'язки товарного виробництва.  Сучасний же ринок - це один з феноменів, який зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість. 

Слайд 3
Описание слайда:
Для ефективного функціонування ринку необхідні такі умови:    1)реальний плюралізм типів і форм економічної власності та форм господарювання. Як свідчить досвід розвинутих країн, для цього повинні існувати індивідуальна (приватна) власність (заснована як на власній, так і на чужій праці), колективна (у формі акціонерних компаній, кооперативів, власності трудових колективів тощо), державна (муніципальна, регіональна) власність, змішана та інші типи і форми власності як результат їх різних комбінацій;  2)розвинуте антимонопольне законодавство та дієві механізми його реалізації певною мірою послаблюють монополістичні тенденції в економіці й сприяють ефективному функціонуванню сучасного ринку;  3)ефективна система економічного, правового та адміністративного регулювання економіки державою (за переважання економічних методів), що зумовлює існування регульованого ринку;  4)доступність всебічної інформації про ринок;  5)конкурентна боротьба між різними суб'єктами підприємницької діяльності (їх кількість у виробництві однотипної продукції повинна становити більш як 7-8, оскільки 1-2 суб'єкти – це монополія, а 3-5 – олігополія); 

Слайд 4
Описание слайда:
Для ефективного функціонування ринку необхідні такі умови:  6)розвинутий і розгалужений комплекс об'єктів власності, які можуть стати об'єктом купівлі-продажу;  7)наявність ринкової інфраструктури, тобто комплексу інститутів, підприємств, служб та установ, які забезпечують обслуговування ринку, купівлю-продаж різних об'єктів власності;  8)свобода господарської діяльності, що передбачає здатність суб'єктів господарювання самостійно вибирати партнерів і заключати з ними контракти, договори за взаємовигідними цінами, вільно розпоряджатись частиною прибутку (після сплати податків), різними ресурсами, незалежність у прийнятті інших господарських рішень, що поєднуються з відповідальністю за економічно необґрунтовані рішення, господарювання на принципах господарського розрахунку (самоокупності, самофінансування) тощо;  9)поступова і наростаюча інтегрованість національної економічної системи у світове господарство передусім через механізм міжнародного поділу праці;  10)наявність економічно доцільного доступу до джерел фінансування – низьких ставок за банківські кредити, сприятливого інвестиційного клімату в країні тощо;  11)унеможливлення впливу різних суб'єктів підприємницької діяльності на рівень цін. За наявності такого впливу, що передбачає існування монополій (у тому числі олігополій як колективних монополій), ефективність функціонування ринка знижується;  12)розвинутий і розгалужений комплекс об'єктів власності, що можуть бути предметом купівлі-продажу (засоби виробництва, в тому числі земля, робоча сила, інтелектуальна власність (у формі патентів, ліцензій, ноу-хау, цінних паперів, грошей, нерухомості, предметів споживання та ін.)

Слайд 5
Описание слайда:
Класифікація ринків: 1. За економічним призначенням об'єктів ринкових відносин товарів і послуг фінансовий праці 2. За адміністративно-територіальною ознакоюмісцевий (локальний) регіональний національний (внутрішній) світовий (міжнародний) 3. За суб'єктами ринкових відносинпокупців продавців державних установ посередників 4 Відповідно до чинного законодавствалегальний (офіційний) нелегальний (тіньовий) 5. За ступенем конкуренціївільний монопольний олігопольний поліпольний 6. За ступенем зрілості ринкових відносинрозвинений такий, що формується недосконалий 7. 3 урахуванням асортименту товарівзамкнутий (товари тільки одного виробника) широкого асортименту (кілька видів товарів, пов'язаних між собою) змішаний (різноманітні товари, не пов'язані між собою)

Слайд 6
Описание слайда:
Ринок виконує такі функції: 1. Ціноутворення. 2. Спонукаючу. 3. Регулюючу. 4. Посилення конкуренції між виробниками. 5. Санації. 6. Інформаційну.

Слайд 7
Описание слайда:
Ознаки ринку: по-перше, сучасний ринок є ринком покупців; другою обов'язковою ознакою сучасного ринку є його конкурентний характер; третя ознака сучасного ринку – стабілізація відносин між суб'єктами ринку на основі інтеграції;

Слайд 8
Описание слайда:
Враховуючи товарно-грошові відносини в ринковій економіці, що опосередковують усі відносини суспільства, суб'єктами ринку стають практично всі учасники суспільного виробництва. Отже, суб'єктами ринку є: держава; державні, колективні, кооперативні, приватні підприємства та їх об'єднання; різні установи та організації; громадяни України; іноземні фірми.  Враховуючи товарно-грошові відносини в ринковій економіці, що опосередковують усі відносини суспільства, суб'єктами ринку стають практично всі учасники суспільного виробництва. Отже, суб'єктами ринку є: держава; державні, колективні, кооперативні, приватні підприємства та їх об'єднання; різні установи та організації; громадяни України; іноземні фірми. 

Слайд 9
Описание слайда:
Механізм функціонування ринку:  Попит – це форма вираження потреби. Пропозиція – це сукупність товарів і послуг, які є або в кожний даний момент можуть бути доставлені на ринок. Ціна – це грошовий вираз вартості. Ціна попиту – це гранично максимальна ціна, яку покупці ще згідні платити за товар. Ціна пропозиції – це гранично мінімальна ціна, яку продавці ще згідні взяти за свій товар.  Ціна рівноваги – це ціна, яка встановлюється при врівноваженості попиту і пропозиції. 

Слайд 10
Описание слайда:
Можна зробити узагальнення, що ринок виконує як позитивні для економічної системи, так і негативні функції, а тому забезпечення його нормального функціонування, і, в певній мірі, регулювання державою, є крайнє необхідним для будь-якої країни.  Виконав : Кучеренко РусланПохожие презентации

Mypresentation.ru

Загрузить презентацию