Презентация Академічне письмо

Категория: Образование


500500500500500500500500500500500500500500500500500500500

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Академічне письмо. Доклад-сообщение содержит 19 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.


Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Описание слайда:
АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО 1. Що і навіщо ми пишемо?

Слайд 2
Описание слайда:
Писати треба лише тоді, коли не можеш не писати (Лев Толстой) Писати треба лише тоді, коли не можеш не писати (Лев Толстой) Якщо можеш не писати – не пиши Немає такої дурниці, яка б не знайшла свого читача (А. Чехов) Пишіть те, що Ви знаєте (Е. Хемінгуей)

Слайд 3
Описание слайда:
Дослідження Дослідження (Research and experimental development) – “творча і систематична діяльність, спрямована на збільшення обсягу знань, зокрема, знань про людство, культуру і суспільство, а також використання цих знань для створення нових застосувань наявних знань”. Їх поділяють на: фундаментальні та прикладні дослідження й експериментальні розробки. UNESCO Glossary: http://uis.unesco.org/en/glossary

Слайд 4
Описание слайда:
Дослідження Ключові критерії R&D – діяльність має: бути спрямованою на отримання нових даних; базуватися на оригінальних неочевидних концепціях та гіпотезах; бути невизначеною щодо кінцевого результату; бути систематичною (планованою та бюджетованою); бути переносимою та/або відтворюваною (результати можуть бути відтворені в інших лабораторія, іншими науковцями, … UNESCO Glossary: http://uis.unesco.org/en/glossary

Слайд 5
Описание слайда:
Дослідження Наукові Маркетингові Клініко-діагностичні … Теоретичні Експериментальні Емпіричні ….

Слайд 6
Описание слайда:
Наука Організована систематична діяльність, яка збирає знання про світ і конденсує їх у вигляді законів і принципів, які можна верифікувати. EDWARD O.WILSON. Consilience. The Unity of Knowledge. First Vintage Books Edition, April 1999. P. 58.

Слайд 7
Описание слайда:
Наука Інтелектуальна і практична діяльність, яка охоплює систематичне вивчення структури і поведінки фізичного та природного світу шляхом спостережень та експериментів. Систематично організоване ядро знань з певної предметної області. Oxford Dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/definition/science

Слайд 8
Описание слайда:
Науковий результат «Нове наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо» Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 1., п. 22)

Слайд 9
Описание слайда:
Наукове видання “Твір … наукового характеру, що пройшов процедуру наукового рецензування та затвердження до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи або вищого навчального закладу, редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або в інший спосіб, містить інформацію про результати наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); підготовлені науковцями до публікації тексти пам’яток культури, історичних документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче видання); науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають історію науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або науково-інформаційне видання), призначені для поширення, що відповідають вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання”. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 1., п. 18)

Слайд 10
Описание слайда:
Основні жанри академічного письма Монографія Довідник, енциклопедія Наукова стаття, препринт Тези доповіді на науковій конференції Патент Науковий звіт Дисертація Підручник, навчальний посібник Методичні рекомендації Науково-популярна книжка (стаття) Науково-публіцистична стаття

Слайд 11
Описание слайда:
Монографія Монографія – призначена для професіоналів книжка, присвячена докладному аналізу результатів дослідження певної наукової проблеми (оригінальне дослідження або огляд). В окремих випадках встановлюються додаткові вимоги щодо: видавництва; обсягу; наявності чи кількості співавторів; тиражу; рекомендації вченої ради; наявності ISBN тощо

Слайд 12
Описание слайда:
Наукова стаття Публікація у науковому виданні (журналі, збірці наукових праць, …) що містить аналіз певної наукової проблеми та/або опис отриманих авторами нових наукових результатів. стаття; оглядова стаття; коротке повідомлення (лист до редакції).

Слайд 13
Описание слайда:
Тези доповіді Коротке повідомлення, що містить перелік основних наукових результатів, які автор планує доповісти на конференції, семінарі тощо. Зазвичай не містять: огляду літератури; докладного опису методики; докладного обґрунтування висновків.

Слайд 14
Описание слайда:
Дисертація Кваліфікаційна наукова праця, що містить: докладний аналіз стану справ у певній галузі досліджень; формулювання на його основі наукової проблеми, яка буде вирішуватися; докладний опис методики досліджень; докладний опис отриманих наукових результатів; обґрунтовані висновки за результатами дослідження.

Слайд 15
Описание слайда:
Для кого Ви пишете? Наукові монографії, статті, доповіді, тези тощо зазвичай орієнтовані: на вузьких фахівців з напряму дослідження або на ширше коло дослідників, що є фахівцями у напрямах, суміжних із напрямом дослідження

Слайд 16
Описание слайда:
Для чого Ви пишете? Пріоритет щодо нового наукового результату Отримання наукових грантів Отримання замовлень на прикладні дослідження Виконання вимог щодо дисертацій, вчених звань, акредитації, ліцензування, … Поточна звітність

Слайд 17
Описание слайда:
Якою мовою писати? Писати наукові публікації треба тією мовою, яка є найбільш зручною для більшості Ваших потенційних читачів. У сучасному світі для більшості наукових напрямів переважна частка наукових досліджень публікується англійською мовою.

Слайд 18
Описание слайда:
Якою мовою писати?

Слайд 19
Описание слайда:
Ключова проблема не англомовних публікацій не у тому, що вони неякісні, а у тому, що науковці, які здійснюють дослідження з відповідної проблематики, їх не прочитають Ключова проблема не англомовних публікацій не у тому, що вони неякісні, а у тому, що науковці, які здійснюють дослідження з відповідної проблематики, їх не прочитаютьПохожие презентации

Mypresentation.ru

Загрузить презентацию