Презентация Металдар мен қорытпалардың шөгуі

Категория: Образование


500500500500500500500500

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Металдар мен қорытпалардың шөгуі . Доклад-сообщение содержит 8 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.


Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Описание слайда:
Металдар мен қорытпалардың шөгуі Дайындаған : Сердалиева Ж Тобы : ММГ – 14 – 2кд Қабылдаған : Ибрагимова З

Слайд 2
Описание слайда:
ШӨгу Шөгу деп қатайған және салқындаған кезде құю қорытпаларының, өздерінің көлемдерін кішірейту қасиетін айтады. Құймаларда шөгу процестері, құю қорамағына балқытылған металды құюды бастаған мезгілден, құйманың өзі толық салқындауына дейін жүреді. Салыстырмалы бірлікте көрсетілген сызықтық және көлемдік шөгуді айырып таниды.

Слайд 3
Описание слайда:
Сызықтық шөгу Сызықтық шөгу деп құйманы салқындатқан кезде, балқытылған металдың қысымына қарсы тұратын берік қабыршықты пайда болғызатын температурадан бастап, қоршаған ортаның температурасына дейін сызықтық өлшемнің кішіреюін айтады. Сызықтық шөгуге қорытпаның химиялық құрамы, құйманы құятын температура, құю қорамағында қорытпаны салқындату жылдамдығы, құйма мен құю қорамағының құрылымы әсер етеді. Сөйтіп, көміртегі мен кремнийдің мөлшері үлкейген кезде, сұр шойынның шөгуі азаяды. Алюминийлік қорытпалардың шөгуін, кремнийдің мөлшерінің жоғары болуы, ал құймалардың шөгуін құю температурасының төмендеуі азайтады. Құю қорамығына құйылған қорытпадан жылуды кетірудің жылдамдығын жоғарлату, құйманың шөгуін үлкейтуге алып келеді.

Слайд 4
Описание слайда:
Құйманың салқындатқан кезде, шөгу механикалық және термиялық тежеледі. Механикалық тежеу құйма мен құю қорамағы арасында үйкелістің бар болу себебінен пайда болады. Термиялық тежеуге, құйманың жеке бөлімдерінің әртүрлі жылдамдықпен салқындап қатаю себепші болады. Құрылымы бойынша күрделі құймаларға, механикалық және термиялық тежеулер бірлесіп әсер етеді. Құйған кезде металдың шығынын, құйманың жарамды болып шығу коэффициентімен анықтайды. Осы коэффициент мынадай қатынаспен табылады: Құйманың салқындатқан кезде, шөгу механикалық және термиялық тежеледі. Механикалық тежеу құйма мен құю қорамағы арасында үйкелістің бар болу себебінен пайда болады. Термиялық тежеуге, құйманың жеке бөлімдерінің әртүрлі жылдамдықпен салқындап қатаю себепші болады. Құрылымы бойынша күрделі құймаларға, механикалық және термиялық тежеулер бірлесіп әсер етеді. Құйған кезде металдың шығынын, құйманың жарамды болып шығу коэффициентімен анықтайды. Осы коэффициент мынадай қатынаспен табылады: Кж.ш.= Мқ.м./Мш, мұндағы Мқ.м – құйманың массасы (таза); Мш – құйманың, құюжол жүйесі элементтерінің және біржола жоғалатын шығынның (отқабыршық, т. б.) массаларын қосатын металл шихтасының массасы.

Слайд 5
Описание слайда:
Құйманың жарамды болып шығуын үлкейту, металдың, модельдік және қорамағалық материалдардың, электр энергиясының шығынын азайтады, еңбек өнімділігін жоғарылатады және құйманың өзіндік құнын төмендетеді. Құйманың жарамды болып шығуын үлкейту, металдың, модельдік және қорамағалық материалдардың, электр энергиясының шығынын азайтады, еңбек өнімділігін жоғарылатады және құйманың өзіндік құнын төмендетеді. Шойыннан жасалған күрделі құйманың жарамды болып шығуы 50…60 %, ал қарапайым құйманың жарамдылығы 75…80 % тең болады. Болатты құюма жасау үшін қолданғанда, осы құйманың жарамды болып шығуы 40…70 % жетеді. Таңдап алған құю тәсілін қолданудың нәтижелігін мынадай металды қолдану коэффициентімен (МҚК) сипаттайды: МҚК = Мт/Мқ.м, мұндағы Мт – өңделген тетік массасы. Құмнан жасалған қорамаға құйған кезде МҚК 0,75…0,95, ал арнайы құю тәсілдерін қолданған кезде 0,9…0,95 мөлшерлеріне жетеді.

Слайд 6
Описание слайда:
Құмнан жасалған қорамаға құюмен салыстырғанда, қабықшалы қорамаға құюды қолданса, Кж.ш. мөлшері жоғарылайды және механикалық өңдеуге қажетті әдіпті кішірейту есебінен (2 ретке дейін) МҚК-де азаяды. Шойынды қолданып осылай құйған кезде МҚК 0,85-тен 0,90 дейін жоғарылайды. Балқытылатын модельдер бойынша құюды (дәл құю), қиын механикалық өңделетін металдан құрама пішіні күрделі құймаларды жасау үшін қолданады. Қысыммен өңделіп алынатын соғылмалармен салыстырғанда, балқылатын модельдерді қолданып бұйымды құйып жасаған кезде металдың шығыны, механикалық өңдеудің енбексыйымдылығы және тетіктің өзіндік құны 22…80 % азаятындығы анықталған. Мысалы, беріктігі жоғары болаттардан жасалған тетіктер үшін осындай алмастыру, 0,182-ден 0,754 дейін металды қолдану коэффициенттін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Дәл құю бір тонна құюға 1,5…2 т илемді үнемдеуге мүмкіндік жасайды. Құйылған бұйымдарға жиі тек жанасатын беттер үшін механикалық өңдеу белгіленеді. Кокильге құю құймалардың жарамды болып шығу коэффициентін 75…90 % дейін жоғарылатады. Бұл құю, құм қорамына құюмен салыстырғанда, құймаларды механикалық өңдеу үшін белгіленетін әдіпті 2…3 рет азаяды. Қысыммен құюдың артықшылықтары, механикалық өңдеу үшін әдіпті 0,3…1,0 мм көп емес етіп белгілеуге мүмкіндік береді. Жиі қысыммен құюмен дайын тетіктер алады. Осы тетіктерде кенерек пен құюжол кесілген жер ғана тазаланады. Центрден тепкіш тәсілімен құю, құюжолы жоқ болғандықтан өте аз металл шығынымен сипатталады. Осы себептен Кж.ш.= 100 %. Дәл ірі дайындамаларды жасаған кезде, құймалардың жарамды болып шығуы бойынша өте жақсы нәтижені электршлакты құю береді. Құмнан жасалған қорамаға құюмен салыстырғанда, қабықшалы қорамаға құюды қолданса, Кж.ш. мөлшері жоғарылайды және механикалық өңдеуге қажетті әдіпті кішірейту есебінен (2 ретке дейін) МҚК-де азаяды. Шойынды қолданып осылай құйған кезде МҚК 0,85-тен 0,90 дейін жоғарылайды. Балқытылатын модельдер бойынша құюды (дәл құю), қиын механикалық өңделетін металдан құрама пішіні күрделі құймаларды жасау үшін қолданады. Қысыммен өңделіп алынатын соғылмалармен салыстырғанда, балқылатын модельдерді қолданып бұйымды құйып жасаған кезде металдың шығыны, механикалық өңдеудің енбексыйымдылығы және тетіктің өзіндік құны 22…80 % азаятындығы анықталған. Мысалы, беріктігі жоғары болаттардан жасалған тетіктер үшін осындай алмастыру, 0,182-ден 0,754 дейін металды қолдану коэффициенттін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Дәл құю бір тонна құюға 1,5…2 т илемді үнемдеуге мүмкіндік жасайды. Құйылған бұйымдарға жиі тек жанасатын беттер үшін механикалық өңдеу белгіленеді. Кокильге құю құймалардың жарамды болып шығу коэффициентін 75…90 % дейін жоғарылатады. Бұл құю, құм қорамына құюмен салыстырғанда, құймаларды механикалық өңдеу үшін белгіленетін әдіпті 2…3 рет азаяды. Қысыммен құюдың артықшылықтары, механикалық өңдеу үшін әдіпті 0,3…1,0 мм көп емес етіп белгілеуге мүмкіндік береді. Жиі қысыммен құюмен дайын тетіктер алады. Осы тетіктерде кенерек пен құюжол кесілген жер ғана тазаланады. Центрден тепкіш тәсілімен құю, құюжолы жоқ болғандықтан өте аз металл шығынымен сипатталады. Осы себептен Кж.ш.= 100 %. Дәл ірі дайындамаларды жасаған кезде, құймалардың жарамды болып шығуы бойынша өте жақсы нәтижені электршлакты құю береді.

Слайд 7
Описание слайда:
Негізгі құю қорытпаларының шөгу коэффициенті

Слайд 8
Описание слайда:
Құйылып алынған бұйымдардағы көлемдік шөгу ақауларының түзілу механизмі Реалды құймаларда сұйық күйдегі және қатаю кезіндегі көлемдік шөгудің жүруі, оларда шоғырлану облысына қарай шөгу раковиналары немесе кеуектілігі деп аталатын қуыстардың көлемдік шөгу ақауларының түзілу нәтижесі болып табылады. Құйылып алынған бұйымдардың ішінде шөгу қуыстарының пайда болу себептері мынадай: -қалыпқа құйылған металл көлемінің өзгеруі сыртқа жылу бөлу жағдайларында жүреді, осының салдарынан құйманың сырқы бетінде қабыршақ түзіліп, қатып үлгермеген сұйық металл көлемінде ретсіздіктердің болуы; -көптеген қорытпалардың сұйық күйдегі және қатаю кезіндегі шөгуі қатты күйдегі шөгу шамасынан артық болғандықтан, осы айырым шөгу раковиналары немесе кеуектері деп аталатын шоғырланған немесе таралған қуыстар түрінде байқалады.Похожие презентации

Mypresentation.ru

Загрузить презентацию