🗊.: Е л е к т р о н н и к н и г и :. .: Ф а й л о в и ф о р м а т и :.

Категория: Стиль жизни
Нажмите для полного просмотра!
.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №1.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №2.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №3.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №4.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №5.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №6.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №7.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №8.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №9.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №10.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №11

Вы можете ознакомиться и скачать .: Е л е к т р о н н и к н и г и :. .: Ф а й л о в и ф о р м а т и :.. Презентация содержит 11 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1

.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :.
.: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :.
Описание слайда:
.: Е л е к т р о н н и к н и г и :. .: Ф а й л о в и ф о р м а т и :.

Слайд 2

Съдържание
1 - Файлов формат PDF 
 2 - Файлов формат ePub
3 - Файлов формат Lit 
4 - Файлов формат DNL 
5 - DRM – Digital Rights Management
6 - Сравнение на файловите формати за е-книги
7 – Източници на информация
Описание слайда:
Съдържание 1 - Файлов формат PDF 2 - Файлов формат ePub 3 - Файлов формат Lit 4 - Файлов формат DNL 5 - DRM – Digital Rights Management 6 - Сравнение на файловите формати за е-книги 7 – Източници на информация

Слайд 3

1. Файлов формат PDF
Описание слайда:
1. Файлов формат PDF

Слайд 4

2. Файлов формат ePub
Описание слайда:
2. Файлов формат ePub

Слайд 5

3. Файлов формат Lit
Описание слайда:
3. Файлов формат Lit

Слайд 6

4.Файлов формат DNL 
DNL електронните книги се поддържат от DNL четец. 
DNL електронните книги могат да бъдат свалени като самостоятелен документ или като част от интернет браузер. 
DNL Четецът е малък файл с големина 1.07 МВ и може да се инсталира самостоятелно или като част от някой браузер.
DNL Файловете могат да съдържат мултимедия като например – Macromedia Flash, Quicktime, Windows Media Player, гласови или музикални файлове.
Поддържани мултимедийти файлови формати в DNL книгите са mp3, wmv, avi, mpg, mpeg, swf, & wma и мн.други …
Освен, че може да се вгражда видео файл, той може да се излъчва/“стриимва“ от сървър в интернет. 
DNL книгите могат да съдържат „изкачащи“ изображения. Изображенията могат да бъдат раздвижени умело чрез употребата на Flash.
Търсенето в DNL книгите може да стане по два начина – чрез „индекса на автора“(списък от думи предоставен от автора) или чрез въвеждането на специфичната дума, която търсите …
Описание слайда:
4.Файлов формат DNL DNL електронните книги се поддържат от DNL четец. DNL електронните книги могат да бъдат свалени като самостоятелен документ или като част от интернет браузер. DNL Четецът е малък файл с големина 1.07 МВ и може да се инсталира самостоятелно или като част от някой браузер. DNL Файловете могат да съдържат мултимедия като например – Macromedia Flash, Quicktime, Windows Media Player, гласови или музикални файлове. Поддържани мултимедийти файлови формати в DNL книгите са mp3, wmv, avi, mpg, mpeg, swf, & wma и мн.други … Освен, че може да се вгражда видео файл, той може да се излъчва/“стриимва“ от сървър в интернет. DNL книгите могат да съдържат „изкачащи“ изображения. Изображенията могат да бъдат раздвижени умело чрез употребата на Flash. Търсенето в DNL книгите може да стане по два начина – чрез „индекса на автора“(списък от думи предоставен от автора) или чрез въвеждането на специфичната дума, която търсите …

Слайд 7


.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8

DRM – Digital Rights Management
 Цифрово Управление на Авторски права
Сървърно цифрово управлявание ва авторските права запазва вашето съдържание заключено докато само не го отключите. Издателят определя на колко на брой устройства книгата може да бъде инсталирана, и по колко пъти на всяко едно от тях, когато тя може да бъде отключена, и.т.н.. Правилата могат да бъдат променяни по всяко време, дори години след публикуването на книгата. 
Частично Заключване на Книга – Не е нужно да заключвате цялата книга; отключете първите няколко глави, а останалите оставете заключени. По този начин, за да прочете останалата част от книгата читателят ще трябва да заплати определена цена.
Обработка на Транзакция – Използвайки метода PWB (Заплащане посредством книгата), всяка книга се превръща в книжарница/електронен магазин…потребителите могат да отключат книгата въвеждайки или поставяйки „ключ“, чрез въвеждането на данните си на кредитната карта, или чрез регистриране използавйки име и e-mail адрес (издателят избира разбира се, кой вариант да бъде).
Описание слайда:
DRM – Digital Rights Management Цифрово Управление на Авторски права Сървърно цифрово управлявание ва авторските права запазва вашето съдържание заключено докато само не го отключите. Издателят определя на колко на брой устройства книгата може да бъде инсталирана, и по колко пъти на всяко едно от тях, когато тя може да бъде отключена, и.т.н.. Правилата могат да бъдат променяни по всяко време, дори години след публикуването на книгата. Частично Заключване на Книга – Не е нужно да заключвате цялата книга; отключете първите няколко глави, а останалите оставете заключени. По този начин, за да прочете останалата част от книгата читателят ще трябва да заплати определена цена. Обработка на Транзакция – Използвайки метода PWB (Заплащане посредством книгата), всяка книга се превръща в книжарница/електронен магазин…потребителите могат да отключат книгата въвеждайки или поставяйки „ключ“, чрез въвеждането на данните си на кредитната карта, или чрез регистриране използавйки име и e-mail адрес (издателят избира разбира се, кой вариант да бъде).

Слайд 9


.: Е л е к т р о н н и  к н и г и :. .: Ф а й л о в и  ф о р м а т и :., слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10

Сравнение на файловите формати за е-книги
Описание слайда:
Сравнение на файловите формати за е-книги

Слайд 11

Източници на информация:
http://www.adobe.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.dnlebooks.com/products.asp
http://www.google.com/gears/
Описание слайда:
Източници на информация: http://www.adobe.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/ http://www.dnlebooks.com/products.asp http://www.google.com/gears/Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию