🗊Проблеми с оперативния мениджмънт

Категория: Карьера
Нажмите для полного просмотра!
Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №1Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №2Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №3Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №4Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №5Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №6Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №7Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №8Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №9Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №10Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №11Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №12Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №13Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №14Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №15Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №16Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №17Проблеми  с оперативния мениджмънт, слайд №18

Вы можете ознакомиться и скачать Проблеми с оперативния мениджмънт. Презентация содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Проблеми 
с оперативния мениджмънт
Описание слайда:
Проблеми с оперативния мениджмънт

Слайд 2
Управленските функции в практиката: Дилемата “управленец” или “добър специалист”
Описание слайда:
Управленските функции в практиката: Дилемата “управленец” или “добър специалист”

Слайд 3

Умения и компетенции
	Комуникация
Умения за даване на обратна връзка


Междуличностна комуникация


Изграждане на атмосфера на екипност


Договаряне и постигане на ангажираност от страна на служителите
Описание слайда:
Умения и компетенции Комуникация Умения за даване на обратна връзка Междуличностна комуникация Изграждане на атмосфера на екипност Договаряне и постигане на ангажираност от страна на служителите

Слайд 4

Умения и компетенции
Разрешаване на конфликти

Умения за управление на конфликтни ситуации


Идентифициране на основните източници на конфликт 


Избор на стратегия за разрешаване на възникнала конфликтна ситуация
Описание слайда:
Умения и компетенции Разрешаване на конфликти Умения за управление на конфликтни ситуации Идентифициране на основните източници на конфликт Избор на стратегия за разрешаване на възникнала конфликтна ситуация

Слайд 5

Умения и компетенции
Управление на персонала


мотивиране на служителите – ролята на парите, личния пример, спазването на вътрешния ред


оценка на изпълнението
Описание слайда:
Умения и компетенции Управление на персонала мотивиране на служителите – ролята на парите, личния пример, спазването на вътрешния ред оценка на изпълнението

Слайд 6

Умения и компетенции
Стратегически и оперативни умения и функции

Умения за определяне на цели


Вземане на решения


Контрол върху изпълнението на поставените задачи
Описание слайда:
Умения и компетенции Стратегически и оперативни умения и функции Умения за определяне на цели Вземане на решения Контрол върху изпълнението на поставените задачи

Слайд 7

Проблеми
нужда от по-висока ангажираност с проблемите (нагласите на много ръководители са, че проблемите не зависят от тях и е по-важно да си намериш оправдание защо не си се справил, а не да намериш решение)


има личности, готови да поемат инициативата и отговорността, но и другата крайност - не всички се чувстват достатъчно ангажирани
Описание слайда:
Проблеми нужда от по-висока ангажираност с проблемите (нагласите на много ръководители са, че проблемите не зависят от тях и е по-важно да си намериш оправдание защо не си се справил, а не да намериш решение) има личности, готови да поемат инициативата и отговорността, но и другата крайност - не всички се чувстват достатъчно ангажирани

Слайд 8

Проблеми в комуникацията 
важна за сътрудниците информация не достига до тях


началник от едно звено да се разпорежда с хората от друго звено


прескачане на нива отгоре надолу при даване на разпореждания и разпределяне на задачи


прескачане на нива отдолу нагоре за решаване на лични проблеми


прехвърляне на отговорности от едно звено на друго в рамките на общия производствен процес
Описание слайда:
Проблеми в комуникацията важна за сътрудниците информация не достига до тях началник от едно звено да се разпорежда с хората от друго звено прескачане на нива отгоре надолу при даване на разпореждания и разпределяне на задачи прескачане на нива отдолу нагоре за решаване на лични проблеми прехвърляне на отговорности от едно звено на друго в рамките на общия производствен процес

Слайд 9

Проблеми в комуникацията -
даване на обратна връзка
Има дефицит в умението да се дава обратна връзка, което се изразява в няколко неща:

Склонността на някои Началници на смени да критикуват своите подчинени гръмогласно пред всички - носи големи морални щети и демотивация


Понякога липсва климат за даване на положителна обратна връзка – “Защо да ги хвалим? Те и без това се интересуват само от парите.”


Понякога се взимат решения, които даден началник не счита за необходимо да обосновава (субективизъм) - “Така съм решил, нали затова съм началник.”
Описание слайда:
Проблеми в комуникацията - даване на обратна връзка Има дефицит в умението да се дава обратна връзка, което се изразява в няколко неща: Склонността на някои Началници на смени да критикуват своите подчинени гръмогласно пред всички - носи големи морални щети и демотивация Понякога липсва климат за даване на положителна обратна връзка – “Защо да ги хвалим? Те и без това се интересуват само от парите.” Понякога се взимат решения, които даден началник не счита за необходимо да обосновава (субективизъм) - “Така съм решил, нали затова съм началник.”

Слайд 10

Какво предприехме
Стартирахме дългосрочна програма за повишаване на ръководните умения на тази група и метода “световното кафене” беше първото обучение от програмата 


Система за оценка на кадрите - до края на годината предстои оценка (най-вероятно 360º)
Описание слайда:
Какво предприехме Стартирахме дългосрочна програма за повишаване на ръководните умения на тази група и метода “световното кафене” беше първото обучение от програмата Система за оценка на кадрите - до края на годината предстои оценка (най-вероятно 360º)

Слайд 11

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗВИТИЕТО
Описание слайда:
ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗВИТИЕТО

Слайд 12

МЕРКИ ПО РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ
Описание слайда:
МЕРКИ ПО РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ

Слайд 13

Общи изводи – “Плюсове”
Описание слайда:
Общи изводи – “Плюсове”

Слайд 14

Общи изводи – “Минусите”
Описание слайда:
Общи изводи – “Минусите”

Слайд 15

Изводи
ръководенето и работата с хора не е базирано само на опит. Това е научна дисциплина и всеки може да я изучава, и така да подобрява уменията, а оттам работата и резултатите си.


съвременните условия изискват от нас постоянно да се напасваме на бързо променящите се пазарни изисквания и един ръководител не може да е напълно успешен в работата си ако не се интересува от новостите и не се стреми да повишава квалификацията си
Описание слайда:
Изводи ръководенето и работата с хора не е базирано само на опит. Това е научна дисциплина и всеки може да я изучава, и така да подобрява уменията, а оттам работата и резултатите си. съвременните условия изискват от нас постоянно да се напасваме на бързо променящите се пазарни изисквания и един ръководител не може да е напълно успешен в работата си ако не се интересува от новостите и не се стреми да повишава квалификацията си

Слайд 16

Изводи
има връзка между мотивираността, информираността и удовлетвореността на служителите от една страна и качеството на продукта от друга. Колкото хората са по-удовлетворени толкова по-качествено работят, т.е. толкова по-малко са допълнителните фирмени разходи за доработки, брак, гаранционнен сервиз

комуникацията (информирането на служителите по всякакви въпроси и на всички нива) е важен процес, пряко свързан с мотивацията и е един от залозите за успеха 

фирмата е една система, в която всички процеси са свързани помежду си и крайния резултат зависи от доброто представяне на всички по веригата
Описание слайда:
Изводи има връзка между мотивираността, информираността и удовлетвореността на служителите от една страна и качеството на продукта от друга. Колкото хората са по-удовлетворени толкова по-качествено работят, т.е. толкова по-малко са допълнителните фирмени разходи за доработки, брак, гаранционнен сервиз комуникацията (информирането на служителите по всякакви въпроси и на всички нива) е важен процес, пряко свързан с мотивацията и е един от залозите за успеха фирмата е една система, в която всички процеси са свързани помежду си и крайния резултат зависи от доброто представяне на всички по веригата

Слайд 17


Авторитетът не идва със заповедта за назначение на ръководна позиция – той е резултат от доверието в нас!
Доверие, което сме спечелили със своето уважение към
другите, със своята надеждност и предсказуемост,
както и с доказване в практиката, че сме заслужили своята
позиция със своята компетентност и поведение.
Описание слайда:
Авторитетът не идва със заповедта за назначение на ръководна позиция – той е резултат от доверието в нас! Доверие, което сме спечелили със своето уважение към другите, със своята надеждност и предсказуемост, както и с доказване в практиката, че сме заслужили своята позиция със своята компетентност и поведение.

Слайд 18


Благодаря 
за вниманието!
Описание слайда:
Благодаря за вниманието!Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию