Мястото на ползваемостта в правенето на сайтове 18 февруари 2010 за Виртуално училище на българските учители www.teacher.bg Димитър Симов

Категория: Дизайн


500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500

Вы можете ознакомиться и скачать Мястото на ползваемостта в правенето на сайтове 18 февруари 2010 за Виртуално училище на българските учители www.teacher.bg Димитър Симов. Презентация содержит 52 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.


Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Описание слайда:
Мястото на ползваемостта в правенето на сайтове 18 февруари 2010 за Виртуално училище на българските учители www.teacher.bg Димитър Симов, Лукрат

Слайд 2
Описание слайда:
Вашият лектор

Слайд 3
Описание слайда:
Бихте ли си купили тази кола?

Слайд 4
Описание слайда:
Темите Ползваемост Потребители Тестване с потребители Поглед върху някои училищни сайтове

Слайд 5
Описание слайда:
Ползваемост

Слайд 6
Описание слайда:
Ползваемост Качество на продуктите и услугите полезни лесни за ползване и заучаване интуитивни (познати) удовлетворяващи за определени хора (потребители) за определени задачи в определена среда

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:
Ползваемостта не е Графичен дизайн Технологии Вътрешни мнения

Слайд 9
Описание слайда:
Ползи от ползваемостта За потребителите приятен, полезен и лесен за ползване сайт За създателите качество на свършената работа по-малко ресурси за поддръжка и преправяне За собствениците по-доволни потребители повече продажби на по-малка цена за поддръжка, преработки, управление и реклама

Слайд 10
Описание слайда:
Потребители

Слайд 11
Описание слайда:
За да направим ползваем сайт трябва: Да познаваме потребителите: опит, знания, навици, нужди, задачи, среда, оборудване Да мислим за начина на ползване Да съобразяваме решенията си с нуждите на потребителите

Слайд 12
Описание слайда:
Потребителите на училищен сайт

Слайд 13
Описание слайда:
Потребителски изисквания Ако направим сайт за всички: ще има много функционалности и екстри, но няма да покрие изискванията на нито един човек ще има излишни неща, а вероятно и липси За потребителите трябва да знаем нещата, които имат отношение към нашия сайт: предишен опит и навици цели задачи, които имат среда, в която работят очаквания и изисквания

Слайд 14
Описание слайда:
Обособяване на потребителите Трябва по някакъв начин да фокусираме потребителите. Потребителски групи – хора със сходни характеристики. Примерни потребителски групи на училищен сайт: Родители на кандидат ученици Родители на ученици Ученици в начален или основен курс Ученици в гимназиален курс Учители Учители, търсещи работа Журналисти

Слайд 15
Описание слайда:
Поглед отблизо Колкото по-персонализирани стават описанията, толкова по-близки и по-разбираеми стават потребителите за нас, толкова по-лесно можем да им предоставим необходимата функционалност и съдържание.

Слайд 16
Описание слайда:
Майка (родител) на кандидат ученик

Слайд 17
Описание слайда:
Майка (родител) на ученик

Слайд 18
Описание слайда:
Учител, търсещ работа

Слайд 19
Описание слайда:
Как да ги опознаем и опишем? Опознаване Интервюта Наблюдение в контекст Анализ на съществуващи продукти Описване Профили Образи (personas) Мисловни модели Цикъл на опита

Слайд 20
Описание слайда:
Тестване с потребители

Слайд 21
Описание слайда:
След като вече познаваме потребителите, искаме да видим как се справят с нашия сайт. Основната идея на тестването за ползваемост: наблюдаваме потребители, които ползват нашия сайт или негов прототип (бил той и скица на хартия).

Слайд 22
Описание слайда:
Тестване за ползваемост Проучване, в което участват потребители Провежда се с малко хора: 5 – 6 от група Работи се в индивидуални сесии Помага да се открият проблеми на потребителите при ползване на сайта

Слайд 23
Описание слайда:
Кога се тества за ползваемост? По всяко време. Колкото по-рано, толкова по-добре. Преди проектиране и разработка за опознаване на потребителите По време на проектиране и разработка за проверка на структурата Преди пускане на готовия сайт за потвърждение и изчистване на дребни проблеми По време на живота на сайт за наблюдение и развитие

Слайд 24
Описание слайда:
Провеждане на тестване за ползваемост Стъпка 1 – План и подготовка Определяне на потребителите и тестовите задачи Подбор на участници и претест Стъпка 2 – Работа с участниците Водещ: дава указания, подканва, спазва неутралност Наблюдател: води записки Софтуер: записва сесията, а позволява и много наблюдатели Стъпка 3 – Резултати и анализ Обработка и обобщаване на данните Проблеми и препоръки

Слайд 25
Описание слайда:
Съвети за тестване за ползваемост Да Планирайте Подберете подходящи участници Предвидете малко повече участници от необходимото – все се случва някой да не може да се включи Уважавайте участниците Подредете задачите от лесни към трудни Внимавайте задачите да не внушават подход или отговор Подгответе си въпроси Наблегнете на наблюдението - какво правят участниците Карайте участниците да мислят на глас Поканете колегите и ръководството да гледат Подгответе се за промени в сайта

Слайд 26
Описание слайда:
Съвети за тестване за ползваемост Не Не насочвайте и не помагайте на участниците – оставете ги да говорят със свои думи и да правят нещата по своя си начин Не отговаряйте на въпросите на участниците пряко, питайте ги какво мислят те Не използвайте специфична терминология Не задавайте въпроса Защо пряко: Вместо "Защо цъкна там?" попитайте "Какво очакваше да стане, когато цъкна там?" Не мислете участниците за глупави ако не разбират сайта или негова част: проблемът е по скоро в сайта

Слайд 27
Описание слайда:
Поглед върху училищни сайтове

Слайд 28
Описание слайда:
Елементи с най-силно влияние Най-съществено влияение върху ползваемостта оказват: Начална страница – трябва да представя сайта и да води към съдържание от вътрешността Навигация (меню) – трябва да разкрива структурата и да дава достъп различните дялове Връзки – трябва да са разпознаваеми и да указват къде ще отидат потребителите Съдържание (текст) – трябва да е ясно, възможно най-кратко и лесно за четене и възприемане

Слайд 29
Описание слайда:
НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Слайд 30
Описание слайда:
1 СОУ Пенчо Славейков , София

Слайд 31
Описание слайда:
Вход на 1 СОУ Пенчо Славейков , София

Слайд 32
Описание слайда:
Христо Ботев, Девин

Слайд 33
Описание слайда:
НГДЕК Константин Кирил Философ

Слайд 34
Описание слайда:
Препоръки за началната страница Във видимата част на началната страница сложете кратко представяне на сайта и неговото предназначение. Представете важните или най-търсени съдържание и функционалности с препратки навътре в сайта. Поставете акценти, но умерено – за да може сканиращото око лесно да ги засече. Не претрупвайте с много съдържание. Не прекалявайте с цветове, форми и движение.

Слайд 35
Описание слайда:
НАВИГАЦИЯ (МЕНЮ)

Слайд 36
Описание слайда:
Първа частна английска гимназия

Слайд 37
Описание слайда:
138 СОУ Проф. Васил Златарски, София

Слайд 38
Описание слайда:
1 СОУ Пенчо Славейков , София

Слайд 39
Описание слайда:
Препоръки за навигацията Осигурете еднаквост на действието на елементите от менюто – неочакваното обърква Когато използвате подменюта подскажете на потребителите чрез графичния дизайн връзката между главното меню и под-менютата Търсете имена за елементите на менютата, които са стандартни и лесно разпознаваеми - потребителите познават другите сайтове, не вашия

Слайд 40
Описание слайда:
ВРЪЗКИ

Слайд 41
Описание слайда:
1 СОУ Пенчо Славейков , София

Слайд 42
Описание слайда:
138 СОУ Проф. Васил Златарски, София

Слайд 43
Описание слайда:
НГДЕК Константин Кирил Философ

Слайд 44
Описание слайда:
Препоръки за връзките Използвайте еднакъв цвят за всички връзки. Подчертавайте връзките. Не подчертавайте нищо друго. Използвайте различен цвят за посетените и непосетените връзки. Използвайте дълги и описателни имена на връзките. Ясно обозначавайте връзки, които сочат към файлове или имейлски адреси.

Слайд 45
Описание слайда:
СЪДЪРЖАНИЕ (ТЕКСТ)

Слайд 46
Описание слайда:
1 СОУ Пенчо Славейков , София

Слайд 47
Описание слайда:
СОУ Васил Левски, Вятово

Слайд 48
Описание слайда:
Професионална гимназия Иван Илиев, Благоевград

Слайд 49
Описание слайда:
Препоръки за съдържанието (текста) Пишете възможно най-кратко: текстът е готов, когато няма какво да махате. Казвайте важното в началото на страницата и в началото на абзаца - това са нещата, които е най-вероятно да бъдат прочетени Осигурявайте много празно (бяло) в текста. Използвайте картинки ил иизвадки. Удебелявайте важното, но пестеливо. Когато всичко е удебелено, нищо не изглежда важно.

Слайд 50
Описание слайда:
Последна препоръка Тествайте с потребители.

Слайд 51
Описание слайда:
Специално предложение Включете се в курс на Лукрат с 20% намаление: 23-24 февруари 2010, Писане за уеб. Научете как да подобрите текстовете във вашия сайт. www.lucrat.net/courses/u3101_bg/ 23-24 март 2010, Как да правим сайтовете лесни за ползване? Научете как да направите сайта си по-практичен и по-удобен за вашите потребители. www.lucrat.net/courses/u2102_bg/ Свържете се с Димитър Симов: jimmy@lucrat.net и 0885 909 927

Слайд 52
Описание слайда:
Първата организация в България, предлагаща професионални услуги по ползваемост за сайтове, уеб услуги и софтуерни продукти. Помагаме на всички да правят полезни и лесни сайтове, продукти и услуги. www.lucrat.netПохожие презентации

Mypresentation.ru

Загрузить презентацию